» 
 » 
XosqerRuben - Xosqer - chords

Чайковский в рок-аранжировке! Очень необычно, послушай!
Key: 
0
Zoom: 
100%
Autoscroll: 
0
Easier!
Fingering
Score mode
Xosqer
Ruben
[ Predicted key: Am ]

Am E
Ծեր գնչածին բախտս կարդաց
Am
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
G
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
C A
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած։

Dm
Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Am
Ես ուշացել եմ նրանից,
E
Նա, ով իմ սիրտը գողացել է,
Am A
Արդեն հեռու է ինձանից։

Dm
Որ ընկերներս հեռացել են,
Am
Սիրելիներս էլ չկան,
E
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս,
Am
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։

Am E
Եվ ես հանում եմ իմ երգերը
Am
Մանկության մութ ձեղնահարկից,
G
Որտեղ իրերն ու նրանց դերը
C A
Թաքնված են մեծերից։

Dm
Իսկ մանկությունը մի թռչուն է՝
Am
Թելով կապված մեր սրտերից.
E
Թելը պոկվում է, նա թռչում է
Am A
Ու հեռանում է մեզանից։

Dm
Իսկ մենք խաղում ենք մեր դերերը,
Am
Իսկ ես հոգնել եմ այդ խաղից,
E
Մենք թաքցնում ենք մեր մտքերը,
Am
Մենք թաքնվում ենք իրարից։

Am E
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Դուրս են խաղի կանոններից,
G
Ես ձեզ թողնում եմ իմ այս դերն
C A
Ու հեռանում եմ այս խաղից։

Dm
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Դուրս են խաղի կանոններից,
E
Ես շպրտում եմ ձեզ իմ դերն
Am A
Ու հեռանում եմ ձեզանից։

Dm
Ես թռցնում եմ իմ երգերն
Am
Իմ մանկության կտուրներից,
E
Կողքիս բոլոր իմ ընկերներն են
Am
Բոլոր տղերքը՝ մեր թաղից։

Am E
Երգերիս բունն-աղավնատունը
Am
Ես դատարկում եմ երգերից,
G
Ազատությունն է նրանց տունը,
C A
Թելով կապված մեր սրտերից։

Dm
Քո իսկական սիրահարները
Am
Քեզ լքեցին, իմ էրևան
E
Անտերուդուս մուրացկանները
Am A
Դարձան քեզ տեր ու տիրական։

Dm
«Ես քեզ սիրում եմ» էս խոսքերը
Am
Ասում եմ քեզ, իմ էրևան,
E
Արժեր հասնել աշխարհի ծերը,
Am
Որ էս բառերը հասկանամ։

Am E
Ծեր գնչուհին բախտս կարդաց
Am
Իմ հայացքի մեջ մոխրացած,
G
Նա կիսաձայն ինձ շշնջաց,
C A
Որ ես ճամփորդ եմ ուշացած,

Dm
Որ իմ գնացքն արդեն մեկնել է,
Am
Ես ուշացել եմ նրանից,
E
Ով որ իմ սիրտը գողացել է,
Am A
Արդեն հեռու է ինձանից։

Dm
Որ ընկերներս հեռացել են,
Am
Սիրելիներս էլ չկան,
E
Նույնիսկ մոտիկ բարեկամներս
Am
Հոգեհացիս հազիվ թե գան։

Ruben - Xosqer - sheets and scores

(enable)
You can be interested to:
Another song content:
  • Chords, lyrics

https://primanota.net/ruben/xosqer-chords.htm